Въпроси и Отговори | IuteCredit Bulgaria

+359 700 40 111 ПОН-ПЕТ 08:00-20:00 | СЪБ-НЕД 09:00-17:30 Viber

1. Какви заеми предлагате?
ЮтеКредит предлага необезпечени парични потребителски кредити.
2. Какви са условията за кандидатстване?
1. Да сте български гражданин с валидна лична карта
2. Да сте на възраст над 18 години
3. Да имате валидна лична карта
4. Да имате постоянни месечни доходи
3. Какви са Вашите предимства?
ЮтеКредит предлага бърз и удобен процес за кандидатстване и одобрение със следните предмиства:

1. Прозрачни Условия
2. Без скрити такси
3. Без поръчители и гарантиращи дружества
4. Одобрение до минути
5. Получаване на парите в същия ден
6. Винаги на разположение за съдействие
4. Как мога да кандидатствам?
За да кандидатсвате е нужно да посетите наш офис или да попълните формата за кандидатстване на сайта ни.
5. Какви документи са ми необходими да кандидатствам?
Единственото което Ви трябва е валидна лична карта.
6. Трябва ли да предоставя поръчител?
Не. ЮтеКредит не изисква да предоставяте поръчител и не събира допълнителни такси ако не предоставите такъв.
7. Колко време отнема разглеждането на искането ми за кредит?
Вашето искане ще бъде разгледано веднага след получаването му от нас. Ние се стремим да получите отговор за по-малко от 20 минути.
8. Какво представлява таксата за разглеждане?
Ние правим много внимателен анализ относно кредитоспособността на всеки един наш клиент в процеса на разглеждане на искането за кредит, който анализ е обвързан с изразходени от нас време и разходи. Таксата за разглеждане е еднократна и се финансира от ЮтеКредит и върху нея не се начислява лихва. Размера й влиза в изчисленията на Годишния Процент на Разходите (ГПР).
9. Защо искането ми за кредит не е одобрено?
Ние сме задължени да правим оценка на кредитоспособността Ви при всяко искане за кредит. Оценката включва множество фактори, включително анализ на доходите и кредитната Ви история. Възможни причини за неодобрениe могат да бъдат:

1. Непостоянни или несигурни доходи
2. Наличие на забавени или просрочени задължения към кредитни или финансови институции
3. Наличие на много активни или новоразрешени кредити

Ако сте получили отказ на Вашето искане за кредит, Вие имате право да кадидатствате отново при промяна на кредитното или финансовото Ви състояние.
10. Как мога да получа парите след като съм одобрен?
Вие може да получите парите по един от избраните от Вас начини:

1. По банков път: Ние нареждаме парите в деня на сключване на Договора за кредит по Вашата банкова сметка. В зависимост от избраната от Вас банка, времето за получаване може да варира от 10 минути до следващия работен ден.

2. На каса на ИзиПей (EasyPay): Ние нареждаме парите веднага след подписване на Договора за кредит и можете да ги получите веднага в най-близката до Вас каса на ИзиПей (EasyPay) срещу Вашата лична карта.
11. Какво става ако не мога да платя вноската си навреме?
Много е важно да плащате вноските си навреме, тъй като евентуално просрочие ще се отрази негативно на кредитната Ви история и ще затрудни отпускането Ви на кредити в бъдеще. Допълнително, забавени месечни вноски водят със себе си допълнителни такси и лихви съгласно Тарифата на ЮтеКредит.

Ние осъзнаваме, че в живота всичко се случва и е възможно да не успеете да планирате правилно финансите си в даден период от време. В такъв случай, Вие имате възможност да удължите срока на вноската си с до 17 дни и да запазите своя кредит редовен. Таксата за удължаване на срока на вноска може да намерите в Тарифата на ЮтеКредит.
12. Как и къде мога да плащам вноските си?
Може да платите Вашите задължения по един от следните начини:

1. По банков път:

Получател: ЮтеКредит България ЕООД
IBAN: BG14BPBI79421023024302
BIC:BPBIBGSF
Банка: Юробанк България АД (Пощенска Банка)

ВАЖНО! В основанието посочете номера на Договора Ви за кредит!

2. На каса на ИзиПей (EasyPay):

Може да направите плащане в най-близката до Вас каса на ИзиПей (EasyPay)
ЮтеКредит КИН:2129608444

ВАЖНО! Не забравяйте да посочите номера на Договора Ви за кредит!
13. Мога ли да отложа плащането на вноска?
Да. Вие можете да удължите срока за плащане на вноска с до 17 дни от датата на падеж, което ще остави кредита Ви редовен и без просрочия. Таксата за удължаване срока на вноска може да намерите в Тарифата на ЮтеКредит България ЕООД. За повече информация как може да се възползвате от тази услуга се свържете с наш консултант.
14. Мога ли да погася кредита си предсрочно?
Да. Вие имате право по всяко време да погасите пълно или частично остатъка от кредита Ви предсрочно. За да направите пълно или частично предсрочно погасяване е необходимо да попълните и изпратите Молба за предсрочно погасяване (образец на молбата е наличен в раздел “Документи”) на електронен адрес: info@iutecredit.bg или на адрес: ЮтеКредит България ЕООД, гр. София, р-н Оборище, ул. Черковна, 38, офис 4. За да получите информация относно точния размер на дължимата сума можете да се свържите с нас по телефон, емайл или да посетите наш офис.
15. Мога ли да се откажа от сключен от мен договор за кредит?
Да. Вие имате право, без да посочвате причина, да се откажете от сключения от Вас договор за кредит в 14-дневен срок от датата на сключването му или от датата, на коята сте получили условията на договора и договорната информация, в случаите, когато тази дата е след датата на сключване на договора.

За да упражните това право е необходимо да попълните и изпратите Уведомление за отказ от кредит (образец на уведомлението е наличен в раздел “Документи”) на електронен адрес: info@iutecredit.bg или на адрес: ЮтеКредит България ЕООД, гр. София, р-н Оборище, ул. Черковна, 38, офис 4.

В случай, че упражните това право, сумата подлежаща на връщане при отказ от кредит съгласно чл. 8.4.6 от Общите Условия на ЮтеКредит България ЕООД за предоставяне на парични потребителски кредити, следва да бъде платена най-късно до 30 дни от подаване на настоящото уведомление. За информация, относно точния размер на сумата и начини на плащане, моля свържете се с нас по телефон, емайл или да посетите наш офис.