ПОН-ПЕТ 9:00-20:00 | СЪБ-НЕД 10:00-18:00

АС ЮтеКредит Европа е създадена през 2008 г. в Естония и се е превърнала във водеща европейска финтех компания.

Групата е специализирана в отпускане на потребителски кредити чрез своите 100% дъщерни дружества, използващи собствен и привлечен капитал. Кредитите на вноски позволяват на нашите клиенти да купуват стоки или да плащат за услуги, които подобряват качеството им на живот.

Кредита на вноски е заем, при който главницата, лихвата и други такси трябва да се изплащат съгласно взаимно договорен погасителен план. Продуктите на ЮтеКредит са необезпечени потребителски кредити със срок от 1 до 36 месеца и обезпечени авто кредити със срок до 60 месеца.

Групата обслужва клиенти в България, Молдова, Албания, Северна Македония и Босна и Херцеговина.